Get Adobe Flash player

Marc pedagògic


Aquesta empresa fa front a uns objectius complementaris en l’ensenyament motriu i intel•lectual del nens que formen part dels tallers que fem. Aquestes classes són molt formatives a nivell físic i de conducta ja què es treballa en tot moment allò que pertoca i és útil en el seu aprenentatge segons el seu nivell i edat. Hi ha una intenció de potenciar el nivell de relació amb altres alumnes de grups i cursos diferents.


Tot això mitjançant les sessions, dirigides en tot moment pel monitor i gestionades pel coordinador, treballades al llarg de tot un curs amb el seu seguiment oportú i planificació prèvia.

Hi ha diversos objectius entre els quals destaquem:

  • Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del nen, mitjançant la pràctica de diferents esports i aprenentatges que ajudin a la seva formació.
  • Oferir noves sensacions i experiències als nens davant situacions i activitats individuals o col•lectives en les que siguin ells els protagonistes.
  • Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en que participin.
  • Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la resta de companys.