Get Adobe Flash player

Plà Català d’esports a les escoles PCEE


En totes les escoles on treballem s’han afegit al PCEE.

Aquest Pla, pretén incrementar la participació del jovent en activitats físiques i esportives en horari lectiu i no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

També pretén posar a l’abast de tot l’alumnat de primària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica del nostres xiquetes i xiquets.

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària .
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.

  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts i nouvingudes.

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

  • Col•laboració entre el centre educatiu, l’E.M.D. i el consell esportiu del Baix Llobregat.
  • Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

En el nostre cas cal destacar el paper dinamitzador i organitzatiu de l’AMPA del collegi que s’ha implicat totalment en aquest projecte.